Vermietungsprospekt

Vermietungsprospekt von 1912

 

Vermietungsprospekt des Hofwegpalais 1912/13

Vermietungs-Prospekt 1912

Seite 2

Seite 3